info@chinesekredietunie.nl

Categorie Archief Nieuws

CKN keert hoog rendement uit aan leden

9 september 2020 – Terwijl de economie flink terugloopt, veel ondernemingen last hebben van de gevolgen door het coronavirus en de rente van spaarrekeningen bijna tot nul is gedaald, blijkt de Chinese Kredietunie Nederland (CKN) een stabiele factor in deze tijden te zijn. Deze coöperatie bestaat sinds 2018, behaalde elk jaar haar doelstellingen en betaalde haar leden (certificaathouders) jaarlijks 5% rendement uit.

Onlangs kregen alle certificaathouders van CKN voor de 3e keer hun jaarlijkse vergoeding van 5% uitgekeerd. Leden van CKN kunnen participatiecertificaten à € 10.000,- afnemen tegen 5% rendement. “Bijvoorbeeld een lid/certificaathouder die 2 participatiecertificaten bij ons afneemt, loopt nauwelijks risico, ontvangt elk jaar 5% rendement en dat betekent € 1.000,-. Dit is toch mooi meegenomen? Dit rendement haal je niet bij een gewone spaarrekening op de bank en ook niet meer via aandelen”, licht Di Yung Li, voorzitter CKN, toe.

Stabiliteit en rendement
In deze coronatijden blijkt CKN een stabiele organisatie te zijn. “Ondanks het huidige economisch klimaat en de sombere vooruitzichten zijn wij heel blij dat onze coöperatie het goed doet. Wij zijn immers een jonge organisatie en bestaan bij de gratie van onze leden. Wij brengen ondernemers, kredietgevers en kredietnemers, bij elkaar voor kredietverlening en investeringen zonder tussenkomst van een bank. Kredietgevers investeren in onze projecten via de aanschaf van participatiecertificaten en kredietnemers helpen wij op weg met leningen. Gelukkig hebben wij tot nog toe geen last van kredietnemers die, als gevolg van de coronacrisis, hun verplichtingen niet nakomen. Hierdoor kunnen wij elk jaar 5% rendement uitkeren aan onze kredietgevers”, vult Li aan.

Alternatief
Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen in deze tijden onvoldoende terecht bij banken en andere financiële instellingen voor het financieren van groei, overname of noodzakelijke investeringen. Ondernemers in bepaalde sectoren, zoals vastgoed, horeca, handel, toerisme en dergelijke hebben over het algemeen moeite om financiering te regelen via de reguliere financiële instellingen. CKN biedt hiervoor een alternatief. “Ik had geen lening nodig, maar vond 5% rendement wel aantrekkelijk en had daarom vorig jaar enkele participatiecertificaten van CKN aangeschaft. Een paar maanden geleden keerde CKN 5% rendement uit en dat was toch heel fijn. Deze certificaten zijn voor mijn jonge kinderen, want tegenwoordig levert een spaarrekening niks op. Straks kost het mij geld om spaargeld te stallen bij een bank”, geeft Kwang Wong, zelfstandig ondernemer, aan. Wong vervolgt: “Ik overweeg om dit najaar nog een certificaat aan te schaffen, want dat biedt mij in deze tijden toch meer zekerheid en rendement dan geld bij een bank of thuis te bewaren.“

Foto: Mimi Thian

Seminar over nieuwe vormen van financiering geslaagd!

21 november 2019 – Vorige week vond het seminar ‘New ways of financing: How to create a good return?’ in Amersfoort plaats. Dit seminar werd georganiseerd in samenwerking met de Dragons Business Club en Chinese Kredietunie Nederland. Een aantal interessante sprekers kwam aan bod, zoals Rutger Koopmans, voorzitter Vereniging van Samenwerkende Kredietunies over de markt van kredietunies in Nederland, en Di Yung Li, voorzitter Chinese Kredietunie Nederland, over de eerste Chinese kredietunie in Nederland en hun toegevoegde waarde. En Lase Hu, ondernemer, over het nieuwe crowdfunding platform FundTogether dat in voorjaar 2020 wordt gelanceerd.

Q&A
Naast hun interessante presentaties deden deze drie sprekers ook actief mee tijdens het Q&A-panel. Aan deze Q&A nam ook Kaji But, eigenaar van Chinees restaurant Sea Palace in Amsterdam, actief deel. Het seminar bood interessante inzichten met betrekking tot de reguliere financiering via banken, gunstige rendement via de Chinese Kredietunie Nederland en crowdfunding van vastgoedprojecten. De avond werd afgesloten met een heerlijk dinerbuffet in het wereldrestaurant A1 Plaza, waarbij informeel netwerken, nadere kennismaking met elkaar, kennisuitwisseling en gezelligheid centraal stonden. Zowel de leden van de Dragons Business Club als van de Chinese Kredietunie Nederland waren na afloop heel positief.

Dag van de Kredietunie 2019

30 september 2019 – Op maandag 30 september kwamen onze leden bijeen voor de Dag van de Kredietunie 2019 in Den Haag, waar staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, optrad als key note speaker.

De Dag van de Kredietunie is de landelijke bijeenkomst voor alle kredietunies, externe stakeholders, intermediairs en andere geïnteresseerden. Deze Dag van de Kredietunie wordt georganiseerd door alle kredietunies, die aangesloten zijn bij de Vereniging Samenwerkende Kredietunies, in Nederland. Deze middag bestond uit interessante sprekers, interactieve sessies en workshops, waarbij de verbinding tussen financieren, netwerken en coaching centraal stonden. Al met al was het een succesvolle middag voor onze leden.

Chinese Kredietunie Nederland in NRC

20 augustus 2018 – De recente oprichting van de eerste kredietunie voor Chinese en Chinees gerelateerde ondernemers in Nederland is niet onopgemerkt gebleven. NRC besteedde uitgebreid aandacht aan de kersverse Chinese Kredietunie Nederland. Zie het artikel van 20 augustus jl.

Eerste kredietunie voor Chinese ondernemers van start

25 juni 2018 – In het fraaie Chinese floating restaurant Sea Palace vond op 25 juni in Amsterdam de feestelijke oprichting van de Chinese Kredietunie Nederland plaats. Dit is de eerste Chinese kredietunie in Nederland. De Chinese Kredietunie Nederland (CKN) richt zich primair op Chinese mkb-ondernemers in uiteenlopende sectoren, van horeca tot vastgoed, van handel tot zakelijke dienstverlening. Daarbij werkt CKN samen met onder meer Rabobank. CKN is dé kredietunie voor en door Chinese ondernemers.

Een kredietunie is een besloten coöperatie en bestaat uit leden. Deze leden zijn kredietgevers (investeerders) en kredietnemers. Chinese Kredietunie Nederland brengt Chinese mkb-ondernemers (kredietgevers en kredietnemers) in Nederland bij elkaar binnen een coöperatie. Ook ondernemers van niet-Chinese komaf, die affiniteit hebben met China-business of zaken doen met Chinese bedrijven zijn welkom. Binnen CKN stellen succesvolle ondernemers financiële middelen, contacten en expertise beschikbaar om collega-ondernemers in Nederland verder te helpen.

Hoge ondernemersgraad
“In Nederland wonen ongeveer 160.000 mensen met een Chinese achtergrond. De ondernemersgraad van de Chinezen in Nederland is hoog, maar liefst 14%, tegenover 7% onder de Nederlanders. Dus tweemaal zo hoog. Ongeveer 6.000 bedrijven in Nederland worden gerund door Chinese mkb-ondernemers. Voor al dat zaken doen, is geld nodig, veel geld. Want geld is de smeerolie van de economie en zorgt voor investeringen, groei en innovatie. Veel van deze Chinese ondernemers kunnen tegenwoordig niet meer gemakkelijk terecht bij de reguliere banken voor een lening. Wij zijn ervan overtuigd dat een kredietunie een goed alternatief is naast een bank voor het aanvragen van een lening. Daarnaast kennen wij de Aziatische cultuur en bieden wij service in de Nederlandse en Chinese taal,” licht Di Yung Li, voorzitter CKN, toe. “CKN is pas net opgericht en wij hebben nu al meer dan 30 toezeggingen van ondernemers die krediet willen geven en wij ontvingen ook meerdere aanvragen voor een lening. Dit is een mooie start!” vult Li aan.

Sterke punten Chinese Kredietunie Nederland
CKN beschikt over een aantal sterke punten:
– Voor en door Chinese ondernemers die krediet geven (investeren) en krediet afnemen;
– Coöperatie voor Chinese en Chinees gerelateerde ondernemers in horeca, handel, vastgoed, zakelijke dienstverlening en andere sectoren in Nederland;
– Onderscheidt zich t.o.v. reguliere banken door een flexibel beleid in financiering met concurrerende rente;
– 5% rendement op ingelegd kapitaal (streefrendement);
– Veel expertise in huis van diverse sectoren, service in Chinese en Nederlandse taal;
– Werkt samen met Rabobank, Vereniging van Samenwerkende Kredietunies e.a.

Bekijk de foto’s van de oprichtingsbijeenkomst op 25 juni jl.


Nadere informatie voor pers

Chang Wong, tel. 06-54752938, e-mail: changwong13@gmail.com