info@chinesekredietunie.nl

Vereniging Samenwerkende Kredietunies


spacer

Kredietunies helpen oprichten en verder groeien, samenwerken als basis

De Vereniging Samenwerkende Kredietunies is de overkoepelende belangenvereniging en samenwerkingsverband van kredietunies in Nederland. De Vereniging helpt bij het oprichten van kredietunies en het verder groeien naar levensvatbare omvang. Zij vertegenwoordigt de leden richting de overheid en andere partijen. Zij richt zich op het realiseren van alles wat nodig is om coöperatieve kredietverlening effectief te kunnen opzetten in Nederland. Inmiddels heeft de Vereniging 19 leden (kredietunies). De leden van de Vereniging richten zich allemaal op coöperatieve kredietverlening. Dat is het zonder winstoogmerk aantrekken van gelden van leden van de coöperatie en/of van professionele marktpartijen. De verworven gelden worden vervolgens uitgeleend aan andere kredietzoekende leden van de coöperatie. De leden van de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies zijn onafhankelijke kredietunies. Het gaat altijd om het financieren van ondernemers door andere ondernemers. Ondernemers die krediet krijgen, hebben ook altijd een coach om hen te begeleiden. De vereniging Samenwerkende Kredietunies werkt samen met een aantal partners om kredietunies maximaal te faciliteren.

 

Doelen Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK)

Alle leden van VSK zijn allemaal kredietunies, samen willen zij:
– leden en aspirant-leden assisteren bij het oprichten van een kredietunie;
– betrouwbare en kwalitatieve kredietverlening realiseren voor ondernemers in het midden en kleinbedrijf;
– tools en processen ontwikkelen voor leden en aspirant leden;
– een kwaliteitscode ontwikkelen voor coöperatieve kredietverlening;
– de samenwerking en kennisuitwisseling bevorderen tussen leden en aspirant-leden;
– informatiebijeenkomsten organiseren voor en door leden en andere geïnteresseerde partijen;
– de belangen behartigen van kredietunies richting toezichthouders en wetgevers.

 

VSK verzorgt het geld van kredietgevers van Chinese Kredietunie Nederland

De geldstromen tussen de leden van Chinese Kredietunie Nederland (CKN) en de CKN verlopen via de Stichting Beheer Derdengelden van de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies. Dit betekent dat Stichting Beheer Derdengelden in eerste instantie de gelden beheert. Deze stichting bewaart de gelden van CKN en voert betaalopdrachten uit conform de instructies van CKN. Deze betaalopdrachten vinden plaats in het kader van lidmaatschapsgelden, kredieten en participatiecertificaten.

De Vereniging Samenwerkende Kredietunies is op 3 oktober 2013 opgericht door vijf initiatiefnemers, te weten:
– BOVAG, als initiatiefnemer achter de KMO (Kredietunie Mobiliteitsondernemers)
– NBOV als initiatiefnemer achter de KBO (Kredietunie Bakkerij Ondernemers)
– Kredietunie Midden-Nederland
– Kredietunie Zeeland
– Kredietunie Brabant
Bij de Vereniging Samenwerkende Kredietunies zijn kredietunies aangesloten die werken volgens twee modellen: het centrale kas model of het bemiddelingsmodel [link naar veelgestelde vragen onder ‘Krediet geven’]. Sommige kredietunies willen ook beide modellen combineren (het zogenaamde hybride model), om maximaal tegemoet te kunnen komen aan de wensen van investerende ondernemers.

Meer informatie? Ga naar www.samenwerkendekredietunies.nl

 

Financiering voor en door Chinese ondernemers

为华人企业家 – 由华人企业家提供的融资信贷服务