info@chinesekredietunie.nl

Krediet aanvragen


spacer

Krediet aanvragen, hoe gaat dat in zijn werk?

Bent u een zakelijke dienstverlener, zoals een accountant of IT-consultant? Een horecaondernemer, exporteert u goederen of producten naar China of bent u werkzaam in het toerisme? Chinese Kredietunie Nederland (CKN) richt zich voornamelijk op Chinees gerelateerde ondernemers uit allerlei sectoren in Nederland, die voldoen aan de volgende kenmerken:

– voldoende cash flow voor rente en aflossing van het aangevraagd krediet;
– ondernemers die de eigen organisatie runnen zijn gedreven, doortastend en hebben verstand van zaken;
– profiel en historie (is hij/zij bekend binnen de Chinese gemeenschap en betrouwbaar?).

Daarnaast zijn Nederlandse ondernemers en ondernemers van niet-Chinese afkomst, die zaken doen met Chinese ondernemers en/of actief zijn op het vlak van China-business, ook van harte welkom bij CKN.

Kredietvraag Chinese Kredietunie Nederland (CKN) financiert de volgende trajecten:

– bedrijfsoverdracht en opvolging;
– bedrijven die willen investeren in vaste bedrijfsactiva;
– uitbreiding van activiteiten (overnames, nieuwe locaties);
– bedrijven die willen uitbreiden in sectoren, zoals horeca, handel, zakelijke dienstverlening, toerisme e.d.;
– export marktontwikkeling.

Valt uw onderneming of business niet onder deze trajecten? Neem gerust contact met ons op om samen te kijken wat de mogelijkheden in uw situatie zijn.

Hoe wordt een kredietaanvraag in behandeling genomen?

Bij een kredietaanvraag en kredietverlening werkt Chinese Kredietunie Nederland (CKN) nauw samen met een bank. In principe wordt het krediet verleend door 2 partijen, ook wel stapelfinanciering genoemd: CKN en bank.

Het kredietverleningsproces verloopt in 4 fasen:

Fase 1: Aanvraag
Een kredietnemer die op zoek is naar krediet kan bij Chinese Kredietunie Nederland (CKN) een kredietaanvraag indienen. Daarvoor moeten de volgende documenten aangeleverd worden:
– Bedrijfsplan/businessplan
– Jaarcijfers c.q. winst en verliesrekening van afgelopen 3 jaar, bij voorkeur opgesteld door een accountant
– Investeringsbegroting en/of liquiditeitsbegroting, bij voorkeur opgesteld door een accountant
– Kopie van het paspoort van de kredietaanvrager

Fase 2: Intake
CKN brengt voor de intake géén kosten in rekening. Na het indienen van uw aanvraag, ontvangt u kort daarna een bericht of wij deze in behandeling gaan nemen. Zo niet, dan ontvangt u een gemotiveerd antwoord retour. Nemen wij de aanvraag in behandeling, dan nodigen wij u uit voor een gesprek waarin u uw kredietaanvraag kunt toelichten.

Fase 3: Screening
Wanneer de benodigde gegevens van uw kredietaanvraag compleet zijn, begint de screening. Een belangrijk onderdeel van de screening is het persoonlijk gesprek met de ondernemer die een lening wil. Met dit gesprek beoordeelt de projectmanager van CKN onder meer de motivatie van de ondernemer en de haalbaarheid van zijn plannen. Ook bekijkt de beoordelaar of de ondernemer eventueel hulp en advies nodig heeft bij de start of voortzetting van zijn bedrijf, of anderszins.

Fase 4: Verstrekking
Wanneer de kredietaanvraag is goedgekeurd door zowel CKN als een bank worden de kredietdocumenten opgemaakt. Deze kredietdocumenten bestaan uit:
– kredietofferte;
– leningsovereenkomst;
– zakelijke zekerheden.

Kredietvoorwaarden

Kredietaanvraag
U kunt vanaf € 25.000,- krediet bij CKN aanvragen.

Rente op krediet
De hoogte van de rente is afhankelijk van het kredietrisico per ondernemer, de stabiliteit en voorspelbaarheid van kasstromen van de ondernemer en het geheel aan zekerheidstelling. Naast de rente wordt er ook afgelost op de lening.

Afsluitprovisie
De afsluitprovisie bedraagt 1,5% over het verleende krediet.

Participatiecertificaat
Om in aanmerking te komen voor een krediet, wordt de ondernemer lid van Chinese Kredietunie Nederland en schaft minimaal één participatiecertificaat van € 10.000,- aan.

Aanvraagproces
Het aanvraagproces voor een krediet verloopt snel en efficiënt. Bij een volledig aangeleverd dossier hanteren wij een doorlooptijd van 2 à 4 weken voor intake – screening – verstrekking.

Looptijd krediet
De minimum looptijd van een krediet is één jaar en de maximum looptijd van een krediet is dertig jaar. U kunt uw aanvraag indienen via ons kredietsysteem ‘Mijn Kredietunie’. Uw gegevens en documenten kunt u uploaden bij uw aanvraag. Zorg er voor dat u bij het indienen van de kredietaanvraag beschikt over de volgende documenten:
– Bedrijfsplan/businessplan
– Jaarcijfers c.q. winst en verliesrekening van minimaal 3 jaren, bij voorkeur opgesteld door een accountant
– Een investeringsbegroting en/of liquiditeitsbegroting, bij voorkeur opgesteld door een accountant
– Een kopie van uw paspoort

Nadat u de aanvraag heeft verstuurd, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Wilt u krediet aanvragen? Dan word u eerst lid
Heeft u behoefte aan krediet? Om krediet af te nemen van Chinese Kredietunie Nederland (CKN), dient u eerst lid te worden van CKN. Zodra u lid bent, kunt u uw kredietaanvraag indienen. Indien uw kredietaanvraag wordt verleend moet u minimaal één participatiecertificaat aanschaffen. Een participatiecertificaat kost € 10.000,- en komt op uw naam als lid te staan.

Lid worden?

Krediet aanvragen?

 

Financiering voor en door Chinese ondernemers

为华人企业家 – 由华人企业家提供的融资信贷服务