info@chinesekredietunie.nl

Over ons

Waarom Chinese Kredietunie Nederland?

Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen onvoldoende terecht bij bestaande financiële instellingen (zoals banken) voor het financieren van groei, overname, innovatie of noodzakelijke investeringen. Ondernemers in bepaalde sectoren, zoals vastgoed, horeca, handel, toerisme en dergelijke hebben over het algemeen moeite om financiering te regelen via de reguliere financiële instellingen. Hiervoor kan een kredietunie uitkomst bieden. Chinese Kredietunie Nederland biedt een goed alternatief naast een bank of een andere financiële instelling.

Kredietgevers en kredietnemers bij elkaar

Chinese Kredietunie Nederland (CKN) brengt Chinees gerelateerde ondernemers, kredietgevers en kredietnemers, bij elkaar voor kredietverlening en investeringen zonder tussenkomst van een bank. Zowel kredietgevers als kredietnemers worden lid van een kredietunie. Daarbij hanteert CKN, net als bij een bank, rente en aflossingstermijnen. CKN richt zich op MKB-ondernemers in alle denkbare sectoren. De kredietunie geeft de leden de mogelijkheid om samen te investeren in diverse projecten en het investeringsrisico te delen. Het bestuur van de kredietunie beslist over de uiteindelijke kredietverlening.

Internationaal en kredietunies in Nederland

Internationaal bestaan kredietunies al langer en in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Polen, Ierland en Roemenië hebben zij een aanzienlijke positie in de markt. De eerste ontwikkelingen van kredietunies in Nederland dateren van 2010. Kredietunies in Nederland zijn coöperaties zonder winstoogmerk die zich richten op het aantrekken van geld van ondernemers (kredietgevers) en het verstrekken van kredieten aan andere ondernemers (kredietnemers) voor bedrijfsfinanciering. Aanleiding voor het ontstaan van kredietunies in Nederland was de terugtrekkende beweging van de banken in het verlenen van kredieten aan het MKB. Hierdoor krijgt een groeiende groep MKB-bedrijven onvoldoende toegang tot kredietverlening. Tegelijkertijd zijn er andere MKB-bedrijven en (oud-)ondernemers die financiële middelen beschikbaar hebben.

Bestuur

Het Bestuur van Chinese Kredietunie Nederland bestaat uit:

Di Yung Li

Voorzitter, advocaat/partner bij LW advocaten en belastingadviseur in Groningen

Valentijn van Wieringen

Penningmeester, advocaat/partner bij LW advocaten en belastingadviseur in Groningen

Hugo Gu

Secretaris, horeca-ondernemer Wereldrestaurant A1 Plaza in Amersfoort

Kaji But

Bestuurslid, horeca-ondernemer Chinese floating restaurant Sea Palace in Amsterdam

Han Pin Chu

Bestuurslid, horeca-ondernemer Chinees restaurant De Lange Muur in Zuidland

 

Projectorganisatie

Het bestuur wordt ondersteund door:

– Ye Mao Lin, projectmanager

Raad van Advies

Het Bestuur van Chinese Kredietunie Nederland wordt ondersteund door een Raad van Advies. De Raad geeft het bestuur zowel gevraagd als ongevraagd advies. Deze Raad bestaat uit:

– Remco van Suchtelen, zelfstandig bedrijfsadviseur, oud-bankier ING-bank, Groningen
– Jessie Mo, registeraccountant en eigenaar MPR Accountants & Adviseurs, Rotterdam