info@chinesekredietunie.nl

Krediet aanvragen

Krediet aanvragen

Nee, u zult eerst lid moeten worden van Chinese Kredietunie Nederland. Vervolgens dient u minimaal 1 participatiecertificaat af te nemen. Een participatiecertificaat komt altijd op naam van het desbetreffende lid. Zie ook: ‘Krediet aanvragen’.

Chinese Kredietunie Nederland verstrekt uitsluitend bedragen vanaf € 25.000,-.
Ja, dat kan. U moet eerst lid worden van Chinese Kredietunie Nederland. Op deze website staat wat de voorwaarden zijn en welke documenten u moet aanleveren. Zie verder bij ‘Krediet aanvragen’.
Ja, hoor. Dat wordt op dezelfde manier worden beoordeeld als de aankoop van een restaurant, bedrijf of vastgoed.
Een kredietnemer (lid) die zoekt naar krediet kan bij Chinese Kredietunie Nederland een kredietaanvraag indienen. De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Bedrijfsplan/businessplan
  • Jaarcijfers c.q. winst en verliesrekening van afgelopen 3 jaar, bij voorkeur opgesteld door een accountant
  • Investeringsbegroting en/of liquiditeitsbegroting, bij voorkeur opgesteld door een accountant
  • Kopie van het paspoort van de kredietaanvrager
Dat is afhankelijk van de voorwaarden van de Rabobank. Chinese Kredietunie Nederland bekijkt elke situatie afzonderlijk, want elk geval is uniek en anders. Daarbij werkt CKN nauw samen met Rabobank bij het verlenen van krediet.

Rabobank incasseert zijn deel van de financiering en Chinese Kredietunie Nederland zijn deel.
De kredietnemer (lid) heeft dan te maken met twee partijen en dus twee contracten. Bijvoorbeeld als de kredietnemer (lid) € 100.000,- leent, dan wordt € 50.000,- gefinancierd door Chinese Kredietunie Nederland en € 50.000,- door Rabobank.
Dit is afhankelijk van het risicoprofiel van de individuele ondernemer, de looptijd van de lening, de branche waarin de ondernemer actief is en dergelijke. Het varieert per situatie, elk geval wordt zorgvuldig en specifiek bekeken. In de praktijk wordt meestal een rente gehanteerd tussen 6% en 12%.
Rabobank kijkt ook naar het risicoprofiel van de individuele ondernemer. Deze rente zal waarschijnlijk lager zijn dan wat de Chinese Kredietunie Nederland (CKN) hanteert. Dit omdat Rabobank het 1ste zekerheidsrecht krijgt. Een zekerheidsrecht is een zekerheid die de kredietnemer (lid) CKN én Rabobank geeft op de lening. Bijvoorbeeld een pand- of hypotheekrecht.

 Voorbeeld:
 Indien de CKN en Rabobank zekerheid willen voor een lening, kan er van de kredietnemer (lid) worden verlangd dat hij een pandrecht geeft op bijvoorbeeld zijn auto. Indien de kredietnemer niet in staat is aan zijn betalingsplicht te voldoen, kan de Rabobank de auto opeisen en verkopen. De auto is dus een ‘garantie’ die de kredietnemer geeft voor het voldoen aan zijn betalingsplicht.

Door de samenwerking met Rabobank kan Chinese Kredietunie Nederland (CKN) in bepaalde situaties een gecombineerde rente van 6% realiseren. Dit is t.o.v. 8% van een crowd funding platform een stuk aantrekkelijker. Daarnaast worden de gegevens van uw aanvraag en situatie niet openbaar gemaakt, wat gebruikelijk is bij crowd funding. Uw eventuele concurrenten kijken mogelijk ook mee. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en persoonlijk. Een ander voordeel is dat wij een provisie van 1,5% rekenen op basis van no cure no pay. Bij crowd funding geldt meestal een fors bedrag voor de provisie van de kredietaanvraag, ongeacht of het geld wel of niet succesvol wordt opgehaald. Verder zijn de beheerskosten bij een crowd funding platform ook hoger. CKN rekent hiervoor slechts € 200,- per project per jaar, ongeacht de hoogte van het krediet. 

Ja, Rabobank Stadskanaal behandelt de kredietaanvraag. In sommige gevallen kan Rabobank Stadskanaal de aanvraag doorsturen naar een andere Rabobank in de buurt van de kredietnemer. In principe hoeft de afstand geen belemmering te zijn om een krediet te regelen. Veel zaken vinden online en via telefoon plaats.Financiering voor en door Chinese ondernemers

为华人企业家 – 由华人企业家提供的融资信贷服务