info@chinesekredietunie.nl

Algemeen

Algemeen

Een kredietunie is een coöperatie voor ondernemers: kredietgevers en kredietnemers. Deze ondernemers zijn leden van de kredietunie. De kredietunie beheert het geld van kredietverstrekkende ondernemers (kredietgevers) en verstrekt het geld aan kredietafnemende ondernemers (kredietnemers) binnen de unie. In een kredietunie lenen dus ondernemers geld aan andere ondernemers. Net als bij een bank, worden er rente en aflossingstermijnen gehanteerd.
Kredietverstrekking door een kredietunie is tegenwoordig een gunstig alternatief voor de gangbare bankfinancieringen. Banken zijn sinds de financiële crisis een stuk strenger geworden en vragen om een hoge solvabiliteit, wat doorgaans een drempel vormt voor hardwerkende ondernemers. Chinese Kredietunie Nederland hanteert een flexibeler aannamebeleid, waar uiteraard ook rente en zekerheden gelden, maar verdiept zich meer in het potentieel van de individuele kredietaanvrager en schat de kansen op succes realistischer in dan reguliere banken die meer behoudend zijn.
Chinese Kredietunie Nederland (CKN) is de eerste Chinese kredietunie in Nederland, opgericht door en voor Chinese ondernemers in onder andere horeca, handel, zakelijke dienstverlening, toerisme, vastgoed en voor investeerders uit China, die actief zijn in Nederland. Het unieke is dat CKN de eerste en tot nog toe de enige Chinese kredietunie in Nederland is, die door Chinese ondernemers is opgericht en zich ook primair richt op Chinese ondernemers. Daarnaast kunnen Nederlandse ondernemers en andere ondernemers van niet Chinese afkomst, die zaken doen met Chinese ondernemers of affiniteit hebben met China-business, ook terecht bij CKN. Wat CKN verder uniek maakt is de samenwerking met Rabobank. CKN is aangesloten bij de Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK).

Kredietunies hanteren de juridische structuur van een coöperatie met aandelen U.A. De letters U.A. staan voor uitgesloten aansprakelijkheid. Deze structuur is ter bescherming van de leden, die hierdoor alleen aansprakelijk zijn tot het bedrag van hun financieel belang aan participatiecertificaten.
Chinese Kredietunie Nederland (CKN) verwerft geld van Chinese ondernemers (kredietgevers) die lid zijn en leent dat weer uit aan andere Chinese ondernemers (kredietnemers) die eveneens lid zijn. Daarnaast krijgt een ondernemer die krediet afneemt vanuit CKN advies en hulp van andere ondernemers/leden, zoals een advocaat/jurist, notaris, accountant, ICT-consultant, HR-adviseur, marketing manager etc.
De voordelen van Chinese Kredietunie Nederland ten opzichte van andere vormen van investeringen zijn:


  • jaarlijkse vergoeding van 5% (streefrendement) over waarde van het aantal participatiecertificaten

  • goed alternatief t.o.v. andere financieringsvormen (banken, micro-kredieten, crowd funding)

  • inzicht in en ervaring met ondernemers in de Chinese cultuur, service in Chinese taal

  • exclusief netwerk van succesvolle Chinese ondernemers die elkaar helpen met financiering, kennis en 
 ervaring met elkaar delen en samen investeren in projecten
  • veel expertise in huis van diverse sectoren, zoals horeca, vastgoed, handel, zakelijke dienstverlening, 
 toerisme etc.

  • samen bouwen aan eerste kredietunie voor Chinese ondernemers in Nederland! Leden zijn mede-
 eigenaarFinanciering voor en door Chinese ondernemers

为华人企业家 – 由华人企业家提供的融资信贷服务